Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Bibliografi / bokkjøp

Bibliografien til er ein stor, søkbar database som inneheld ei oversikt over alt som er gjeve ut av historielaget heilt tilbake til 1908 då laget vart skipa. Me håpar at databasen er til nytte for alle som er interessert i lokalhistorie frå Hardanger.

Då William Gladstone gjesta Hardanger i 1885 skildra i dagboksform av Lady Anna Bassey

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag