Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

2017

Referat

Referat frå styremøte i Hardanger Historielag tysdag 7. mars  2017  kl 16.30  - 1830 på Hardanger folkemuseum

Leiar føreslo å flytta sak 4/17 før sak 3/17
Vedtak:
Styret i Hardanger Historielag godkjenner innkalling og saklista med nemde endring, samrøystes
2/17 Godkjenning av referat frå førre møte
Vedtak:
Styret i Hardanger Historielag godkjenner referat frå førre møte, samrøystes
4/17 Tilskot: Lokalhistorisk arbeid
Vedtak:
Summen til utdeling vert auka med 10 000,- til 40 000,- fordelt slik:
Agatunet Mellomalderseminar: 7 500,-
Hardanger Folkemuseum Skautafelling: 7 500,-
Kvam Mållag Ord og uttrykk frå Kvam: 12 500,-
Alexander Aga Røynstrand: Spelemann Nils Tjoflot: 12 500,-
Samrøystes.
3/17 Økonomi V/ Øystein
Vedtak:
Styret i Hardanger Historielag tek årsrekneskap 2016 og budsjett 2017 til vitande og vidare framlegging for årsmøtet til godkjenning. Styret føreslår uendra medlemspengar. Samrøystes.
5/17 Boklager på Øystese trykkeri
Vedtak:
Leiaren tek kontakt med Riss grafisk formgjeving i Øystese for synfaring på boklageret og drøfting av retten til restopplaget av innbundne årgangar. Neste styremøte vert lagt til Vikøy, Kvam. Samrøystes.
6/17 Fb - sida
Leiaren orienterte om arbeidet med FB-sida og sidan sjukemeldingstida til Brita Jordal snart er over, fortset arbeidet som før.
7/17 Årsmøte og årsmelding
Årsmøte vert sundag 19. mars kl 1530 på Hardanger folkemuseum. Seminardelen vert ved Finn Måge som skal presentere boka Norsk frukhistorie, sett frå Hardanger.
Vedtak:
Styret i Hardanger Historielag tek skrivaren sitt framlegg til årsmelding 2016 til vitande og vidare framlegging for årsmøtet til godkjenning.
8/17 Ymse
Ingen saker til ymseposten
16.03.2017
Marit Bleie Mannsåker - skrivarReferat frå styremøte i Hardanger Historielag tysdag 7. mars  2017  kl 16.30  - 1830 på Hardanger folkemuseum

Til stades: Helena Kjepso, Olav Taskjelle, Harald Olav Aksnes, Marit Bleie Mannsåker, forretningsførar Øystein Pugerud tilstades frå sak 3/17

Forfall: Brita Jordal og Hildeborg Dalaker

1/17 Godkjenning av innkalling og saklista

Leiar føreslo å flytta sak 4/17 før sak 3/17

Vedtak:

Styret i Hardanger Historielag godkjenner innkalling og saklista med nemde endring, samrøystes

2/17 Godkjenning av referat frå førre møte

Vedtak:

Styret i Hardanger Historielag godkjenner referat frå førre møte, samrøystes

4/17 Tilskot: Lokalhistorisk arbeid

Vedtak:

Summen til utdeling vert auka med 10 000,- til 40 000,- fordelt slik:

Agatunet Mellomalderseminar: 7 500,-

Hardanger Folkemuseum Skautafelling: 7 500,-

Kvam Mållag Ord og uttrykk frå Kvam: 12 500,-

Alexander Aga Røynstrand: Spelemann Nils Tjoflot: 12 500,-

Samrøystes.

3/17 Økonomi V/ Øystein

Vedtak:

Styret i Hardanger Historielag tek årsrekneskap 2016 og budsjett 2017 til vitande og vidare framlegging for årsmøtet til godkjenning. Styret føreslår uendra medlemspengar. Samrøystes.

5/17 Boklager på Øystese trykkeri

Vedtak:

Leiaren tek kontakt med Riss grafisk formgjeving i Øystese for synfaring på boklageret og drøfting av retten til restopplaget av innbundne årgangar. Neste styremøte vert lagt til Vikøy, Kvam. Samrøystes.

6/17 Fb - sida

Leiaren orienterte om arbeidet med FB-sida og sidan sjukemeldingstida til Brita Jordal snart er over, fortset arbeidet som før.

7/17 Årsmøte og årsmelding

Årsmøte vert sundag 19. mars kl 1530 på Hardanger folkemuseum. Seminardelen vert ved Finn Måge som skal presentere boka Norsk frukhistorie, sett frå Hardanger.

Vedtak:

Styret i Hardanger Historielag tek skrivaren sitt framlegg til årsmelding 2016 til vitande og vidare framlegging for årsmøtet til godkjenning.

8/17 Ymse

Ingen saker til ymseposten

16.03.2017

Marit Bleie Mannsåker - skrivar

 

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag