Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Årmøte 2018 - 18. mars kl. 15.00

 

Årsmøte i Hardanger Historielag og miniseminar:

Aga-arkivet. Kva skattar kan finnast i ei kiste med gamle papir?

Sundag 18. mars kl 15 (Miniseminar 15.30) på Hardanger folkemuseum, Utne

Me ønskjer velkomen til årsmøte 2018. Etter dei vanlege årsmøtesakene vert det miniseminar -  i år med fokus på arkiv.  Her fortel Birgit Jaastad om 10 års arbeid med papira på eit loft på Aga. Korleis kom arbeidet i gang og kva fanga interessa? Korleis gjekk ho fram for å sikre og ordne samlinga av brev og dokument? Arbeidet med Aga-arkivet kan ha overføringsverdi for andre som sit på liknande skattar, kanskje utan å vita at dei er nettopp det.

Birgit Jaastad er cand.philol. /lektor frå Universitetet i Oslo. Ho har arbeidd med Aga-arkivet sidan 2007, skrive fleire artiklar og halde kåseri med emne frå dette.

Open kafé frå kl 14 - velkomen!

Årsmøte
Laurdag 25. februar kl 10.30
på Hardanger Folkemuseum, Utne
Vanlege årsmøtesaker
Kaffipause
Ope for alle:
Kl 11.30 Møte med to av forfattarane til den
nye regionhistorien for Hardanger
Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag