Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Årmøte 2017

Årsmøte i Hardanger Historielag og miniseminar om frukthistorie!

Sundag 19. mars kl 15 ( Miniseminar 15.30) på Hardanger folkemuseum, Utne

Me ønskjer velkomen til årsmøte i historielaget sundag 19.mars. Som før vert det miniseminar etter møtet og i år har me fokus på frukt. Finn Måge presenterer boka Norsk frukthistorie som kom ut hausten 2016.  Med utgangspunkt i Hardanger fortel Finn Måge den lange historia om fruktdyrking i Noreg. Han tek for seg heile det norske fruktlandet og følgjer utviklinga fram til vår tid. Forfattaren presenterer fruktsortar som har vore dyrka her til lands og fortel detaljert om dyrkningsmetodar, lagring, sortering, emballering, pakking, distribusjon, omsetningsstatistikk og fruktutstillingar. Utviklinga av fruktdyrking som næringsveg er eit sentralt tema i boka.

Boka var eit av fire prosjekt som fekk støtte frå historielaget i 2016.

Etter presentasjonen vert det boksal og signering. Gjer merksame på at seminaret er ope for alle fruktinteresserte.

Velkomen!

 

 

Årsmøte
Laurdag 25. februar kl 10.30
på Hardanger Folkemuseum, Utne
Vanlege årsmøtesaker
Kaffipause
Ope for alle:
Kl 11.30 Møte med to av forfattarane til den
nye regionhistorien for Hardanger
Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag