Heftet har vorte lagt i handlevogna. Klikk på handlevognteksten over for å gå til denne.

Velkomen til Hardanger Historielag

Laget vart stifta i 1908, og har alle desse åra vore eit samlande forum for alle som interesserer seg for nær og fjern fortid i Hardanger. Kvart år gjev laget ut "Hardanger". Årbok for Hardanger Historielag. Det vert lagt vinn på å presentera både samlande utgreiingar og reint kjeldemateriale frå alle dei sju kommunane i Hardanger-regionen.

Søk i bibliografien

Bibliografien til er ein stor, søkbar database som inneheld ei oversikt over alt som er gjeve ut av historielaget heilt tilbake til 1908 då laget vart skipa. Me håpar at databasen er til nytte for alle som er interessert i lokalhistorie frå Hardanger.

Siste nytt

Design og utvikling av Nikolas van Etten 2007-2011 © Hardanger Historielag